تاسیس سه صندوق جدید حمایت از توسعه بخش کشاورزی در خراسان جنوبی

مجموعه: اخبار شهرستان تعداد بازدید: 1322

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از تاسیس سه صندوق شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی در استان خراسان جنوبی در هفته گذشته خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادرتخصصی، سیدعبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: با هدف حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستانهای بشرویه، سربیشه و قائن با حضور مدیران شرکت تخصصی و مسئولان استانی و حضور حداکثری سهام داران برگزار شد.

وی افزود: مجمع عمومی صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستانی بشرویه، سربیشه و قائن در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۱۶ و ۱۷ تیرماه تشکیل شد.

رضوی تصریح کرد: این سه صندوق با سرمایه ای معادل ۴۱ میلیارد ریال و با حدود ۷۰۰ تن سهام دار تاسیس شد که ۴۹ درصد سهم سهام صندوق ها از سوی دولت و ۵۱ درصد آن از سوی کشاورزان، دامداران و بهره برداران کشاورزی تامین می شود.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: سرمایه صندوق شهرستان سربیشه ۸/۳۲۷/۰۵۰/۰۰۰  ریال با تعداد ۳۰۸ سهامدار، سرمایه صندوق شهرستان بشرویه نیز ۲۲/۷۶۷/۹۹۰/۰۰۰  ریال با تعداد ۳۰۹ سهامدار و سرمایه صندوق شهرستان قائنات نیز ۱۰/۴۵۹/۰۱۰/۰۰۰  ریال با تعداد ۴۱۹ سهامدار است.

رضوی با اشاره به سرمایه ۵ صندوق تاسیس شده در استان خراسان جنوبی گفت: در شهرستانهای سرایان، فردوس، خوسف، بیرجند و نهبندان صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با سرمایهای مشخص و ۱۶۶۴ شهامدار تشکیل شده است و با تاسیس این صندوق در شهرستانهای طبس، درمیان و زیرکوه تمام شهرستانهای خراسان جنوبی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خواهند داشت.