حضور مدیرعامل صندوق در دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در بسته بندی های پلمیری

مجموعه: اخبار صندوق, اخبار ویژه تعداد بازدید: 568
حضور مدیرعامل صندوق در دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در بسته بندی های پلمیری

حضور مدیران عامل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان های بشرویه، بیرجند، سرایان و قاینات در دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در بسته بندی های پلمیری

سخنرانان ویژه و مدعوین این کنفرانس :
🔸 مهندس مهرفرد، معاون وزیر در امور توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهادکشاورزی
🔸دکتر وینفرد هینتربائر، قائم مقام مدیرعامل میتسویی کمیکال اروپا
🔸دکتر بنی عامری، مجری طرح توسعه گلخانه ها وزارت جهادکشاورزی
و جمعی از تولیدکنندگان، بهره برداران و مدیران صنعت تولیدات پلیمری کشور برگزار گردید.